3 0 0
Antoni FERRANDO FRANCÉS
Benicolet (Valencia), 09/09/1947
Universitat de València
Departament de Filologia Catalana
Antoni Ferrando Francés Aracne editrice

Antoni Ferrando Francés es catedrático de Filología Catalana la Universidad de Valencia (UV) y miembro del Institut d'Estudis Catalans, del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, entre otras instituciones. Ha sido director del Institut de Filologia Valenciana y del Departamento de Filología Catalana de la UV y es fundador y primer director de la revista Caplletra y director de las colecciones "Biblioteca Sanchis Guarner" y "Biblioteca Lingüística Catalana" de la UV. Se ha especializado en historia de la lengua catalana, historia de la cultura y edición de textos, especialmente de la época medieval. Entre sus estudios y ediciones de textos se poden destacar Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (1980), Els certàmens poètics valencians (1983), La llengua del 'Misteri d’Elx' (1989), La formació històrica del valencià (1989), Poesies i col·loquis de Pere Jacint Morlà (1995), Del 'Tiran' de 1460-64 al 'Tirant' de 1490 (1995), Sobre el marc històric de 'Curial e Güelfa' i la possible intencionalitat de la novel·la (1997), La traducció valenciana del Cànon de la Missa, (en colaboración con Xavier Serra) (2004, 2007), Percepció i institucionalització de la norma lingüística entre els valencians (2006), 'Curial e Güelfa'. Edició filològica (2007), L’occitanisme des d’una perspectiva valenciana (2009), El 'Llibre dels feits' del rei Jaume. Estudi i edició (en colaboración con Vicent J. Escartí) (2010), De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII (2010), Observacions sobre la llengua d'Ausiàs March (2010), Les 'Regles d’esquivar vocables' a revisió (en colaboración con Germà Colón) (2011), Precaucions metodològiques per a l'estudi lingüístic del 'Curial e Güelfa' (2012), La llengua cancelleresca de la Corona d'Aragó (2013), Les relacions literàries de Joan Roís de Corella (2013), Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, la hagiografia i l'espiritualitat del segle XV (2014).
Informativa      Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto